top of page
Banner 5_edited.jpg

Våra investeringar

Hermelin Equity väljer investeringar med omsorg framför allt utifrån personerna som står bakom bolagen. Vårt engagemang är långsiktigt och alltid med fokus på vad som är bäst för bolaget.

Aktiva investeringar

Nordic Angels, 2022-

Nordic Angels, 2022-

Nordic Angels är ett nätverk som samlar affärsänglar i Norden i syfte att stärka den nordiska startup-scenen i den starka internationella konkurrensen.

Certainli, 2022-

Certainli, 2022-

Certainli är ett nystartat svenskt SaaS-bolag backat av inkubatorn Hidden Dreams som hjälper företag och organisationer att administrera compliance-dokumentation för produktcertifikat.

Venizum, 2022-

Venizum, 2022-

Venizum utvecklar och förvaltar en innovativ mjukvarulösning som gör det möjligt att översätta och lokalanpassa text och innehåll i realtid i Salesforce.

Volatiliti Capital AB, 2022-

Volatiliti Capital AB, 2022-

Volatiliti Capital AB har utvecklat en algoritm för automatiserad valutahandel som genererar en stabil avkastning över tid i både uppgång och nergång. Bolaget grundades 2022.

Numberskills, 2022-

Numberskills, 2022-

Numberskills grundades 2017 av Pontus Haglund, som har mer än 20 års erfarenhet av Microsofts produkter framför allt inom Power BI. Numberskills hjälper företag och organisationer i sin digitalisering, ofta med rapporter och analys som främsta hjälpmedel.

Landstorp Fastigheter, 2022-

Landstorp Fastigheter, 2022-

Landstorp Fastigheter bygger, äger, utvecklar och förvaltar fastigheter framför allt i Eskilstuna och Mälardalen.

Stay Smart, 2021-

Stay Smart, 2021-

Stay Smart (med varumärket Sweden Longstay) grundades 2021 och har snabbt vuxit till en av Sveriges ledande aktörer inom långtidsboende. Kunderna är framför allt byggföretag och andra som behöver boende under längre tid.

War on Cancer, 2021-

War on Cancer, 2021-

War on Cancer startades som en personlig blogg av Fabian Bolin när han drabbades av cancer. I dag är War on Cancer ett av världens största nätverk för cancerdrabbade och driver även forskningsprojekt för att förbättra livet för cancerdrabbade och överlevare.

Gladsheim, 2021-

Gladsheim, 2021-

Gladsheim är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar hyresfastigheter i mellanstora svenska städer. Bolaget grundades 2018 av David Dahlgren och Fredrik Gynnerstedt och förvärvade i december 2021 huvuddelen av Hermelin Fastigheters fastighetsbestånd.

Hermelin Finans, 2020-

Hermelin Finans, 2020-

Hermelin Finans är ett finansiellt institut, registrerat hos Finansinspektionen, som erbjuder finansieringslösningar för juridiska personer.

Mine Storage, 2020-

Mine Storage, 2020-

Mine Storage utvecklar och driver storskaliga energilager i nedlagda gruvor i Sverige och internationellt. Med en ökande andel väderberoende energiproduktion och en alltmer instabil energisituation kan energilager bidra med stabilitet till både nätet och marknaden.

MissionPoint, 2019-

MissionPoint, 2019-

MissionPoint hjälper företag och organisationer att uppnå smarta och framtidssäkra IT-lösningar. Genom att ständigt utmana det traditionella och ligga steget före bistår MissionPoint som oberoende förändringspropeller så att kunderna får ut verklig affärsnytta av modern teknik.

Djursholm Yoga, 2018-

Djursholm Yoga, 2018-

Djursholm Yoga började som en mysig liten yogastudio i centrala Djursholm med små exklusiva grupper. I och med coronapandemin övergick verksamheten till yogaklasser utomhus, och skräddarsydda klasser för företag och sluta grupper.

CareLigo, 2017-

CareLigo, 2017-

CareLigo är ett Medtech-bolag som med produkten Optilogg inriktar sig på diagnosen hjärtsvikt. CareLigo grundades 2012 av Fredrik Westman och Andreas Blomqvist som tillsammans har mer än 20 års erfarenhet från medtech-industrin.

Tidigare investeringar

Hermelin Fastigheter, 2014-2021

Hermelin Fastigheter, 2014-2021

Hermelin Fastigheter grundades 2014 och byggde snabbt upp ett fastighetsbestånd med fokus på hyreslägenheter i Eskilstuna oich hade som mest närmare 300 lägenheter. Bolaget såldes 2021 till Gladsheim Fastigheter.

Karriärkonsulten, 2013-2022

Karriärkonsulten, 2013-2022

Karriärkonsulten arbetar med att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta jobb, utbildning eller starta eget företag. Bolaget har gjort en fantastisk tillväxtresa och såldes 2022 till Storskogen.

Atella Fastigheter, 2015-2021

Atella Fastigheter, 2015-2021

Atella är ett snabbrörligt, innovativt samt nytänkande fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att förvärva, förädla, förtäta och utveckla fastigheter samt bostäder inom tillväxtregioner i Sverige. Atella verkar främst i Storstockholmsområdet samt Mälardalen genom nybyggnation av bostadsområden. Hermelin Equity sålde sitt innehav 2021.

Office Management, 2013-2014

Office Management, 2013-2014

Office Management köpte Hermelin IT-partner 2013 varpå Maximilian Hermelin AB blev en liten delägare i Office Management. Riskkapitalbolaget Priveq ägde majoriteten av bolaget vid förvärvet av Hermelin IT-partner, men hela Office Management-koncernen har nu sålts vidare till IKEA-koncernen.

Hermelin IT-partner, 2000-2013

Hermelin IT-partner, 2000-2013

Hermelin IT-partner hette från början Hermelin Communications och fokuserade på IT-drift till mindre och medelstora bolag. Bolaget såldes 2013 till Office Management.

Min förskola, 2011-2014

Min förskola, 2011-2014

Min förskola startades med idén att skapa ett IT-system för att stödja förskolornas verksamhet, primärt kommunikation med vårdnadshavare och dokumentation av verksamheten. Systemet visade sig dock vara svårsålt och verksamheten nådde inte den kritiska massa av kunder som behövdes, så bolaget sattes i konkurs 2014.

Appkonsulterna, 2011-2014

Appkonsulterna, 2011-2014

Appkonsulterna var ett IT-bolag som byggde applikationer, utvecklade appar och system. Bolaget hade som mest 3-4 anställda och den huvudsakliga kunden var Min Förskola, som tog fram ett system för förskolor. I samband med att Min Förskola lade ner verksamheten avvecklades också Appkonsulterna.

CRM-konsulterna, 2010-2012

CRM-konsulterna, 2010-2012

CRM-konsulterna bildades 2010 genom att CRM-avdelningen på Hermelin IT-partner knoppades av och ett nytt bolag bildades tillsammans med Gustaf Westerlund som blev bolagets VD. Gustaf som var huvudägare köpte därefter ut Hermelin IT-partner.

Lindqvist Accounting, 2010-2012

Lindqvist Accounting, 2010-2012

Lindqvist Accounting grundades 2010 av Johan Lindqvist med stöd av Maximilian Hermelin, som också satt som styrelseordförande under bolagets första år.

bottom of page