top of page
Search

Hermelin Equity nysatsar i fastighetsbranschen med nytt bolag

Tillsammans med entreprenörerna Christian Loklint och Adam Morgan startar Hermelin Equity upp ett nytt bolag: Sweden Longstay, som fokuserar på företagsboende.


Sweden Longstay har som affärsidé att äga och utveckla fastigheter för företagsboende. Kunden är ofta ett företag som utför ett uppdrag på annan ort eller i ett annat land och behöver ett funktionellt, fräscht och kostnadseffektivt boende för sina anställda på längre sikt än hotell men kortare än normalt på hyresmarknaden.


Inom Hermelin Equity finns lång erfarenhet av hyresfastigheter och lokaler, vilket kombinerat med Loklints och Morgans erfarenhet av företagsboende gör bolaget väl rustat för att ta en stark position på marknaden.

Recent Posts

See All

Certainli är ett nystartat svenskt SaaS-bolag backat av inkubatorn Hidden Dreams som hjälper företag och organisationer att administrera compliance-dokumentation för produktcertifikat. För att ta en p

bottom of page