top of page
Search

Hermelin Equity nysatsar i fastighetsbranschen med nytt bolag

Tillsammans med entreprenörerna Christian Loklint och Adam Morgan startar Hermelin Equity upp ett nytt bolag: Stay Smart, som fokuserar på smarta boendelösningar för samhällsviktiga verksamheter.


Stay Smarts affärsidé är att identifiera fastigheter med rätt förutsättningar, förvärva och förädla dem till smarta boendelösningar som vi sedan förmedlar antingen genom vår egna uthyrningsverksamhet eller genom våra partners. Kunden är ofta ett företag som utför ett uppdrag på annan ort eller i ett annat land och behöver ett funktionellt, fräscht och kostnadseffektivt boende för sina anställda på längre sikt än hotell men kortare än normalt på hyresmarknaden.


Inom Hermelin Equity finns lång erfarenhet av hyresfastigheter och lokaler, vilket kombinerat med Loklints och Morgans erfarenhet av företagsboende gör bolaget väl rustat för att ta en stark position på marknaden.

Recent Posts

See All

Stay Smarts första boenden i Boden öppna

Stay Smart har nu öppnat sina första boenden i Boden under varumärket Sweden Longstay. Boden har de senaste åren hamnat i blickfånget på grund av bygget av H2 Green Steels fabrik för fossilfritt stål,

Stay Smart publicerar sin första årsredovisning

Stay Smart grundades i november 2021 och har under sitt första verksamhetsår byggt upp ett fastighetsbestånd värt 276 miljoner, skapat en organisation som sysselsätter 18 personer och haft 105 000 gäs

bottom of page