top of page
Hermelin 200 banner_edited.jpg

Hermelin Equity får mindre, onoterade svenska bolag att växa.

Hermelin Equity i korthet

Hermelin Equity AB grundades 2003 som Maximilian Hermelin AB och har genom åren utvecklats från ett ägarbolag till ett investmentbolag, därav namnbytet.

I dag går Hermelin Equity in som delägare i mindre, onoterade svenska bolag och tar oftast en aktiv styrelseroll. Syftet är att hjälpa bolagen växa genom affärsutveckling och effektivare bolagsstyrning.

Vårt fokus

01.

Mindre, onoterade svenska bolag

Vi investerar i mindre bolag för det är ofta där den största utvecklingspotentialen finns. Onoterade för snabbare beslut, svenska för att det är där vi har mest erfarenhet och kompetens.

02.

Starka, drivna entreprenörer

"First who, then what." Så lyder en av principerna i Jim Collins bästäljare Good to Great. När vi investerar är det för att vi tror på människorna bakom bolagen och på deras drivkraft och genomförandeförmåga, inte bara själva affärsidén.

03.

En idé är inget värd om den inte genomförs

Trots bra affärsidéer och bra människor fastnar många bolag i sin utveckling, ofta för att själva verksamheten tar all tid och energi som finns. Med vårt utifrånperspektiv kan vi både hjälpa företagen att lyfta blicken och tillföra externa resurser för att genomföra viktiga projekt.

04.

Kompetens

Förutom kapital kan Hermelin Equity även bidra med kompetens inom en mängd områden som portföljbolagen kan ha nytta av, exempelvis styrelsearbete, ekonomi och redovisning, finansiering, IT-utveckling och styrning samt intern och extern kommunikation.

Partners

Banner 2.jpg

Nyheter från Hermelin Equity

bottom of page