SLÄKTEN HERMELIN

Jag har haft turen att födas in i den fantastiska släkten Hermelin. Förutom en enastående släktförening är den fylld av härliga människor, varav flera är entreprenörer. Här har jag listat några av dem.

 
 

Hermelinska släktföreningen

www.hermelin.net

Hermelinska släktföreningen bildades den 28 april 1911 i Stockholm. Då fanns 89 personer med namnet Hermelin och årsavgiften fastställdes till 5 kr. Närvarande var 33 släktingar som efter förhandlingar på Riddarhuset åt middag på Grand Hotel. Föreningen har som syfte att stärka släktbanden, vårda släktminnena och hjälpa släktingar. Numera omfattar släktföreningen 495 medlemmar bosatta i 16 olika länder.

Hermelin vapen.jpg

Maximilian Hermelin AB investerar i små svenska onoterade bolag. Vi tar en aktiv ägarroll genom styrelserepresentation och ibland även operativt ansvar

BLA%CC%8A.jpg