top of page
Search

Sweden Longstay förvärvar fastighet i växande kommun

Sweden Longstay gör i dag sitt första fastighetsförvärv utöver de tre fastigheter som kom bolaget tillgodo i samband med uppstarten.


Fastigheten som förvärvas är på 260 kvm med en mycket god planlösning för företagsboende, som är Sweden Longstays fokus.


Grillby ligger strax utanför Enköping, en ort som dels i sig själv bedöms växa kraftigt inom de närmsta åren men kommunen i stort bedöms också växa. Så här skriver Göran-Valdemar Lacksell i Enköpingsposten:

Med stor glädje och entusiasm ser jag Grillby växa, ett samhälle med Enköpings kommuns största potential för tillväxt. Inte bara för Grillby i sig själv utan för hela kommunen. Detta med tanke på närheten med pendlingsavstånd till Stockholm, Uppsala med flera städer. Närheten till friluftsliv och natursköna områden.

Recent Posts

See All

Certainli är ett nystartat svenskt SaaS-bolag backat av inkubatorn Hidden Dreams som hjälper företag och organisationer att administrera compliance-dokumentation för produktcertifikat. För att ta en p

bottom of page