top of page
Search

Stay Smarts första boenden i Boden öppna

Stay Smart har nu öppnat sina första boenden i Boden under varumärket Sweden Longstay.


Boden har de senaste åren hamnat i blickfånget på grund av bygget av H2 Green Steels fabrik för fossilfritt stål, ett av de största infrastrukturprojekten i landet just nu. Man räknar med att 3 500 personer kommer arbeta med bygget under tre års tid, och de behöver så klart någonstans att bo under tiden. Stay Smart har varit tidigt ute med att etablera sig i Boden och nu står flera av fastigheterna färdiga för uthyrning. Vi följer utvecklingen med stort intresse!


Recent Posts

See All

Stay Smart grundades i november 2021 och har under sitt första verksamhetsår byggt upp ett fastighetsbestånd värt 276 miljoner, skapat en organisation som sysselsätter 18 personer och haft 105 000 gäs

I december 2022 och januari 2023 förvärvade Stay Smart bolagets två första fastigheter i Boden, en av de städer i norra Sverige som nu ser en tillväxtboom på grund av industrietableringar. I Boden påg

bottom of page