top of page
Search

Hermelin Equity förstärker sin ekonomiavdelning

I dag gör JoAnn Olander sin första arbetsdag på Hermelin Equity. Hon blir den tredje personen på ekonomiavdelningen som nu står väl rustad att ta hand om bolagets växande investeringsportfölj.


De senaste åren har Hermelin Equitys investeringsportfölj vuxit kraftigt, både i antal investeringar och portföljbolagens storlek. Bara Stay Smart har på ett drygt år gått från helt nystartat till ett fastighetsvärde på 276 miljoner kronor, och även andra bolag växer.


Detta gör att kraven på vår ekonomihantering ökar och därför stärker vi nu upp med ytterligare en kompetent medarbetare: JoAnn Olander, som blir ekonomiassistent och kommer arbeta tillsammans med Emelie Gentele och Hanna Hallingström.

Recent Posts

See All

Stay Smart har nu öppnat sina första boenden i Boden under varumärket Sweden Longstay. Boden har de senaste åren hamnat i blickfånget på grund av bygget av H2 Green Steels fabrik för fossilfritt stål,

Stay Smart grundades i november 2021 och har under sitt första verksamhetsår byggt upp ett fastighetsbestånd värt 276 miljoner, skapat en organisation som sysselsätter 18 personer och haft 105 000 gäs

I december 2022 och januari 2023 förvärvade Stay Smart bolagets två första fastigheter i Boden, en av de städer i norra Sverige som nu ser en tillväxtboom på grund av industrietableringar. I Boden påg

bottom of page