Maximilian Hermelin AB investerar…

…i små svenska onoterade bolag. Vi tar en aktiv ägarroll genom styrelserepresentation och ibland även operativt ansvar. Bolaget utgörs i princip enbart av den enastående entreprenören Maximilian Hermelin. Fokus ligger på roliga uppdrag där vi kan tillföra något, vilket dessvärre har begränsat investeringsmöjligheterna ganska kraftigt. Men vi kämpar på.


 
 
 
Maximilian Hermelin

Kontakt

Telefon
070-990 05 10

Postadress
Maximilian Hermelin AB
Box 3395
103 68 Stockholm

Besöksadress
c/o Atella Fastigheter AB
Sveavägen 21
Stockholm