Maximilian Hermelin AB investerar i… 

... små svenska onoterade bolag. Vi tar en aktiv ägarroll genom styrelserepresentation och ibland även operativt ansvar. Bolaget utgörs i princip enbart av den enastående entreprenören Maximilian Hermelin.

Fokus ligger på roliga uppdrag där vi kan tillföra något, vilket dessvärre har begränsat investeringsmöjligheterna ganska kraftigt. Men vi kämpar på.


 
 
Maximilian Hermelin

Kontakt

Telefon 070-990 05 10

Postadress
Maximilian Hermelin AB
Box 3395, 103 68 Stockholm

Besöksadress
c/o Atella Fastigheter AB
Sveavägen 21, Stockholm

 
 
 
 

Maximilian Hermelin AB investerar i små svenska onoterade bolag. Vi tar en aktiv ägarroll genom styrelserepresentation och ibland även operativt ansvar

 
BLA%CC%8A.jpg

 HISTORIA

 

Maximilian Hermelin AB startades 2003 som en del av Hermelin IT-partner, dåvarande Hermelin Communication AB. Efter Hermelin Communications omorganisation 2005, när alla konsulter anställdes direkt i bolaget istället för den tidigare paraplyorganisationen där alla konsulter hade ett eget bolag övergick Maximilian Hermelin AB till att vara ett ägarbolag.

Huvudinvesteringen var Hermelin IT-partner. Från Hermelin IT-partner knoppades ett antal bolag av, såsom Hermelin Solutions och CRM-konsulterna.

Utöver det startades också ett antal fristående verksamheter, Lindqvist Accounting, Appkonsulterna och Min Förskola. De flesta verksamheterna är fortfarande verksamma, men Min Förskola satte vi i konkurs när det stod klart att affärsmodellen inte fungerade.

I samband med försäljningen av Hermelin IT-partner till Office Management 2013 frigjordes lite kapital som kunde investeras i nya verksamheter.