Maximilian Hermelin AB investerar i… 

... små svenska onoterade bolag. Vi tar en aktiv ägarroll genom styrelserepresentation och ibland även operativt ansvar. Bolaget utgörs i princip enbart av den enastående entreprenören Maximilian Hermelin. Fokus ligger på roliga uppdrag där vi kan tillföra något, vilket dessvärre har begränsat investeringsmöjligheterna ganska kraftigt. Men vi kämpar på.

... små svenska onoterade bolag. Vi tar en aktiv ägarroll genom styrelserepresentation och ibland även operativt ansvar. Bolaget utgörs i princip enbart av den enastående entreprenören Maximilian Hermelin.

Fokus ligger på roliga uppdrag där vi kan tillföra något, vilket dessvärre har begränsat investeringsmöjligheterna ganska kraftigt. Men vi kämpar på.