INVESTERINGAR

Maximilian Hermelin AB investerar i tillväxtorienterade entreprenörsdrivna bolag och
tar en aktiv del i styrning av bolagen. Ibland hanteras även operativa roller.

 

Aktuella Projekt

 
 
 

MISSIONPOINT AB

www.missionpoint.se

2019 -

MissionPoint hjälper företag och organisationer att uppnå smarta och framtidssäkra IT-lösningar. Genom att ständigt utmana det traditionella och ligga steget före bistår MissionPoint som oberoende förändringspropeller så att kunderna får ut verklig affärsnytta av modern teknik.

cropped-MissionPoint-ny-blå-logga.png
 

Atella Fastigheter AB (publ)

www.atella.se

2015 -

Atella Fastigheter startades sommaren 2015 av Maximilian Hermelin, Niklas Myrén, Jacob Hessle och Thomas Wahlström. Atella driver fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholm och Mälardalen. Bolaget har gjort fantastiska ekonomiska resultat under de första verksamhetsåren.

Under våren 2017 togs en ny delägare (Johan Sjöstedt) in i bolaget och i november 2017 godkände Finansinspektionen bolagets prospekt för att ta in en börshandlad obligation på upp till 50 Mkr. Bolaget är väl positionerat för en eventuell nedgång i bostadsmarknaden då pipeline med befintliga projekt är relativt liten och i princip alla lägenheter är sålda i byggstartade projekt.

Atella Fastigheter
 

CareLigo

WWW.CARELIGO.SE.

2017 -

CareLigo är ett Medtech-bolag som med produkten Optilogg inriktar sig på diagnosen hjärtsvikt. CareLigo grundades 2012 av Fredrik Westman och Andreas Blomqvist som tillsammans har 20 års erfarenhet från medtech-industrin.

1.jpg
 

Hermelin Fastigheter

WWW.HERMELINFASTIGHETER.SE

2014 -

Hermelin Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder och kontor i Eskilstuna och Täby. Bolaget bildades 2014 och äger och förvaltar i egen regi ca 150 hyreslägenheter varav ca 25 studentlägenheter och en industrifastighet med kontor och garage.

3.jpg

Karriärkonsulten

www.karriarkonsulten.se

2013 -

Karriärkonsulten hjälper människor i utanförskap till arbete, utbildning eller en annan meningsfull sysselsättning. Bolaget grundades av Camilla Hermelin 2010 och arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Sollentuna Kommun. Camilla, som är Maximilians syster, har vunnit flera utmärkelser i kommunen, haft riksdagsledamöter på besök och blivit omnämnd i lokal- och riksmedia flera gånger för sitt arbete med integration och samhällsutveckling.

Vi är väldigt stolta över att vara en del av denna fantastiska verksamhet.

Karriärkonsulten

Tidigare Projekt

Här finns ett urval av tidigare investeringar och engagemang listade:

 
 

Hermelin IT-partner

2000 - 2013

Hermelin IT-partner grundades 2000 av Maximilian Hermelin. Bolaget hette ursprungligen Hermelin Communication och var lite av en mångsysslare inom IT. Bland uppdragen fanns IT-support och programutvecklingsuppdrag. Verksamheten renodlades mot att vara en partner inom IT-drift. Dvs outsourcad IT-avdelning. Affärsmodellen var primärt att komma överens om ett bestämt åtagande till en fast månadskostnad med kunden.

Bolaget växte snabbt och fick två gånger utnämningen Gasellföretag av Dagens Industri. Under åren har ett antal verksamheter knoppats av, bland andra CRM-konsulterna och Hermelin Solutions. 2008 utsågs Thomas Wahlström till VD. Bolaget förvärvade därefter Lubi Webhotell, CAD Software och senare Viking Data.

Bolaget såldes 2013 till Office Management.

download.jpg

 

Appkonsulterna

2011 - 2014

Appkonsulterna grundades 2012 tillsammans med Per Lindblom och Tobias Karlström. Appkonsulterna byggde applikationer, utvecklade appar och system. Bolaget hade som mest 3-4 anställda och den huvudsakliga kunden var Min Förskola, som tog fram ett system för förskolor. I samband med att Min Förskola lade ner verksamheten avvecklades också Appkonsulterna.

2.jpg

 

Min Förskola

2011 - 2014


Min förskola bildades 2011 tillsammans med Tobias Karlström och Per Lindblom med idén att skapa ett IT-system för att stödja förskolornas verksamhet. Primärt avseende kommunikationen med barnens föräldrar, men även stödja förskolorna i deras dokumentation av verksamheten. Systemet visade sig dock vara svårsålt och verksamheten nådde inte den kritiska massa av kunder som behövdes. 

Affärsmodellen behövde troligen förändras till någon form av freemium-modell alternativt reklamfinansiering. Investeringskapitalet sinade dock och verksamheten sattes i konkurs mars 2014. Konkursboet köptes senare upp av Per Lindblom AB som enligt uppgift överväger att testa en annan affärsmodell.

3.jpg

 

CRM-konsulterna

2010 - 2012

CRM-konsulterna bildades 2010 genom att CRM-avdelningen på Hermelin IT-partner knoppades av och ett nytt bolag bildades tillsammans med Gustaf Westerlund som blev bolagets VD. Gustaf som var huvudägare köpte därefter ut Hermelin IT-partner. Gustaf är Sveriges enda MVP inom Microsoft CRM och bolaget har nu 2019 runt 10 anställda och god lönsamhet. Om man använder sig av Microsoft CRM känner man antagligen redan till CRM-konsulterna, annars kan jag varmt rekommendera en kontakt!

4.jpg

 

Lindqvist Accounting

2010 - 2012

Jag kom i kontakt med Johan Lindqvist i slutet av 90-talet och sedan dess är han min favoritekonom. Jag hjälpte Johan på traven när han startade Lindqvist Accounting där jag hade förmånen att få vara styrelseordförande, innan Johan planenligt köpte ut mig ur bolaget och fortsatte resan på egen hand. Lindqvist Accounting hjälper små och medelstora bolag med allt inom redovisning, skatter och rådgivning inom detta med utgång från entreprenören.

5.jpg

 

Hermelin Solutions

2005 - 2008

Någonstans runt 2005 delades dåvarande Hermelin Communication AB upp i en IT-driftdel och en systemutvecklingsdel. IT-driftdelen blev sedermera Hermelin IT-partner och systemutvecklingsdelen fick namnet Hermelin Solutions. Hermelin Solutions togs över av min goda vän Per Lindblom. Bolaget ändrade affärsidé till att bedriva resursuthyrning inom utveckling och heter idag Per Lindblom AB. 

 

 

Office Management

2013 - 2014

 

Office Management grundades 1993 av Johan Tilander och är en vinstmaskin av guds nåde. Affärsidén har utvecklats från den ursprungliga, som var att hyra ut faxar och kopiatorer, till att vara en komplett partner för kontoret. Office Management köpte Hermelin IT-partner 2013 varpå Maximilian Hermelin AB blev en liten delägare i Office Management. Riskkapitalbolaget Priveq ägde majoriteten av bolaget vid förvärvet av Hermelin IT-partner, men hela Office Management-koncernen har nu sålts vidare till IKEA-koncernen.

7.jpg

Maximilian Hermelin AB investerar i små svenska onoterade bolag. Vi tar en aktiv ägarroll genom styrelserepresentation och ibland även operativt ansvar

BLA%CC%8A.jpg